ENT - 20

תאור החומר
תרחיף פולימרי סינטטי ללא כלורידים, המשמש כמוסף יחיד בתערובת ליצור בטון מובא.
ENT-20 מפחית מים ומשפר עבידות, משפר משמעותית את חוזק הבטון צפיפותו ועמידותו בתנאי סביבה קשים. (לפי סעיף ת"י 896).
מוסף זה אשר במינון נמוך במיוחד משמש כמעכב ומפחית מים גבוהה חסכוני ביותר ותועלתו הכלכלית אף עולה. בהיותו מוסף יחיד המקל על התפעול השוטף של המפעיל.
המוסף מסוג ENT-20 מאפשר הפחתה בכמות המים בתערובת וככל שמדובר בבטונים חזקים (מב- 30 ומעלה) יגדל החסכון ויקטין בהרבה את עלויות הייצור.

יתרונות
חסכון עקב הפחתה בכמות המים 20%-15% .
עיכוב משך ההתקשרות הבטון עד כ- 3 שעות.
תוספת חוזק לבטון של לפחות 25%.
קבלת בטון בעל עבידות גבוהה עד 9 'S, .
מינון נמוך ממוספים אחרים.
משפר אטימות בבטון.
שומר על עבידות בבטון לזמן ממושך.
ללא כלורידים.
מינון נמוך ( 0.8% - 0.25%) לפי סוג הצמנט והדרישות.
אינו גורם לסגרגציה בבטון המובא.

תכונות
צבע - חום כהה
צורה - נוזל
צפיפות - 0.01 ± 1.19 ק"ג ליטר
PH- 1.5 ± 6.0
תכולת כלורידים - אין
תכולת סוכר- אין

אופן השימוש
הכנס לערבל ENT-20 במינון המבוקש עם כמות המים הראשונה לפני הוספת האגרגטים והצמנט.
ניתן להכניס את המוסף בסוף הייצור אך יש להבטיח ערבול נאות.

מינון
המינון המומלץ הוא 0.25%-0.8% מוסף ממשקל הצמנט בתערובת.

אריזה
המוסף מסופק ישירות למיכל המותקן במפעל.

חיי מדף
12 חודשים - (תאריך היצור מוטבע ע"ג מדבקת הזהוי של המיכל).

היחידה הטכנית של "אנרמית" עומדת לשירותכם בהדרכה ובייעוץ רב לשימוש נאות במוצר- מהנדס ניסן שוורץ טל: 056/552504